DekoFunk

Kompetenser
Referenser
Kontakt

 

Image – så som omgivningen uppfattar dig
Profil – det du medvetet sänder ut
Identitet – så som du egentligen är

Betydelsen av att vara tydlig i alla företagets aktiviteter ökar för att nå framgång.
Genom medveten identitetsstyrning får man kontroll över de signaler företaget sänder mot omvärlden.
Med identitetsstyrning arbetar man kostnadseffektivt.
Alla aktiviteter är genomtänkta och strävar åt samma håll.

Image = Profil = Identitet

 

Vi tar vi hand om våra kunders totala marknadskommunikation.
Vi tänker entydligt, enhetligt och långsiktigt.